Serwisant IT

Kod kursu: [SIT]

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących rozpocząć pracę jako wykwalifikowany pracownik działów help desk w IT, bądź zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie obsługi i diagnozowania pracy komputerów PC i sieci komputerowych. Nie jest konieczne posiadanie wiedzy dotyczącej komputerów. Mile widziana znajomość języka angielskiego.

Cel kursu

Osoba, która ukończy nasz kurs będzie specjalistą w zakresie diagnozowania problemów związanych z sieciami, sprzętem, peryferiami i oprogramowaniem komputerowym. Będzie umiała rozpoznać i usunąć większość usterek pojawiających się na co dzień w komputerach osobistych.

PRZEDMIOT ILOŚĆ GODZIN
Sprzęt komputerowy 5
Systemy z rodziny Windows 15
Aplikacje biurowe 15
System operacyjny Linux 20
Administracja systemami Linux 25
Sieci komputerowe 20
Bezpieczeństwo systemu oraz odzyskiwanie
danych i naprawa systemu
20
RAZEM 120h

Program kierunku

Sprzęt komputerowy

 1. Historia rozwoju komputerów
 2. Działanie komputera
  • Procesor - architektury, budowa wewnętrzna
  • Płyta główna - typy płyt, główne elementy, magistrale, porty
  • Kontrolery - SCSI, IDE/EIDE, RAID, SATA, FireWire, USB
  • Karty rozszerzeń - graficzne, portów, muzyczne, modemy, sieciowe,
  • Pamięci masowe - HDD, CD-ROM, DVD, FDD, ZIP, Streamer
  • Pamięci RAM - SIMM, DIMM, RIMM, DDR
  • Drukarki - Igłowe, Atramentowe, Laserowe, Plotery
  • Skanery
 3. BIOS

Systemy z rodziny Windows

 1. Systemy operacyjne – budowa
  • jądro systemu
  • sterowniki
  • powłoka systemowa
 2. Instalacja systemu
 3. Przygotowanie systemu do pracy
 4. Praca z plikami
 5. Instalacja oprogramowania
 6. Instalacja urządzeń
 7. Konfiguracja sieci
 8. Rejestr systemu
 9. Konserwacja systemu
 10. Zarządzanie użytkownikami

Aplikacje biurowe

 1. Edytor tekstu Microsoft(R) Word
  • Tworzenie i formatowanie tekstu
  • Korespondencja seryjna
  • Tworzenie tabel, indeksy
  • Kolumny, numerowanie stron
  • Inicjał, paragraf, schemat blokowy
  • Kopiowanie, wycinanie i wklejanie (korzystanie ze schowka)
  • Wstawianie plików z Excela, Painta i innych aplikacji
  • Szablony, komunikaty, wypunktowanie i numerowanie
  • Autokształty, WordArt
 2. Arkusz kalkulacyjny Microsoft(R) Excel
  • Tworzenie bazy danych
  • Wykresy
  • Działania matematyczne
  • Formatowanie arkuszy
  • Zestawienia, tabele
  • Położenie i obramowanie tekstu
  • Numerowanie wierszy
  • Wstawianie i usuwanie arkuszy, wierszy
  • Korzystanie ze zbioru funkcji
  • Odwołania względne i bezwzględne ($)
 3. Prezentacje PowerPoint
  • Tworzenie prezentacji z pustego szablonu prezentacji
  • Tworzenie prezentacji przy użyciu Kreatora zawartości
  • Tworzenie prezentacji przy użyciu szablonu projektów
  • Formatowanie tekstu przy użyciu opcji w oknie dialogowym Czcionka
  • Zmiana formatu listy za pomocą okna dialogowego. Punktory i numeracja
  • Formatowanie tekstu w slajdzie
  • Autokształty
  • Wstawianie ilustracji do slajdu z ClipArts i z pliku
  • Stosowanie do prezentacji szablonu projektu
  • Dodawanie tabeli do istniejącego slajdu
  • Zastosowanie animacji i dźwięków do poszczególnych elementów slajdu
 4. Poczta elektroniczna
  • Podstawowe informacje o działaniu poczty elektronicznej
  • Zakładanie konta e-mailowego
  • Obsługa poczty e-mailowej bez programu pocztowego
  • Wysyłanie i odbieranie poczty:
   • Outlook
   • Outlook Express
   • Thunderbird
   • Netscape Messenger
  • Wysyłanie wiadomości z załącznikami
  • Organizacja i korzystanie z książki adresowej

System operacyjny Linux

 1. Podstawy pracy z Linuksem (Instalacja, użytkowanie)
  • Wymagania sprzętowe
  • Budowa systemu Linux
  • Przegląd dystrybucji Linuksa
  • Porównanie Linuksa z Windowsem
  • Instalacja systemu Fedora
   • Zebranie informacji o sprzęcie
   • Podział dysku na partycje
   • Wybór pakietów do zainstalowania.
   • Konfiguracja użytkowników, sprzętu, sieci.
   • Konfiguracja bootloadera
  • Logowanie do systemu
  • Wylogowanie i zamknięcie systemu
  • Powłoki systemu – shell
  • Podstawowe polecenia i ich opcje
  • Nadawanie i odbieranie uprawnień
  • Edytory tekstowe – vim, nano
  • Montowanie dysków
   • Dostęp do plików Window i DOS
  • Midnight Commander
  • Środowisko graficzne
   • Konfiguracja
   • Przegląd środowisk graficznych
   • Przeglądanie zasobów sieciowych
   • Przeglądarki internetowe
   • Programy pocztowe

Administracja systemami Linux

 1. Instalacja systemu (sieciowa) Debian
 2. Start systemu
 3. Poziomy pracy systemu
 4. Skrypty powłoki BASH
 5. Instalacja oprogramowania (RPM, DEB)
 6. Sterowniki urządzeń w Linuksie
 7. Kompilacja ze źródeł
 8. Kompilacja jądra
 9. Zarządzanie użytkownikami
 10. Archiwizacja danych
 11. Cron
 12. Zarządzanie procesami
 13. Budowa dysku - partycje
 14. Dziennik systemowy
 15. Quota

Sieci komputerowe

 1. Model ISO OSI
 2. Protokoły sieciowe
 3. Okablowanie i sprzęt sieciowy
  • Topologie sieci
 4. Konfiguracja ustawień sieciowych
  • Windows
  • Linux
 5. podstawowe narzędzia sieciowe
 6. Usługi sieciowe
  • ftp
  • www
  • współdzielenie zasobów sieciowych: pliki, drukarki
  • zdalny dostęp (ssh,vnc,zdalny pulpit)
  • vpn

Bezpieczeństwo systemu oraz odzyskiwanie danych i naprawa systemu

 1. Przywracanie systemu Windows
 2. Dystrybucje Linuksa typu Live
 3. Korzystanie z płyt typu RescueCD i RecoveryCD
 4. Klonowanie dysków
 5. Przywracanie programu rozruchowego.
 6. Aktualizowanie systemu.
 7. Bezpieczeństwo systemu
  • firewall
  • programy antywirusowe
  • czyszczenie rejestru Windows
 8. Ochrona prywatności

Koszt szkolenia:

 • Czesne: 2400 zł /os - grupa uruchamiana od 7 osób

Dokumenty rekrutacyjne

Wypełnioną kartę słuchacza oraz umowę kształcenia można przesłać faksem, pocztą lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.

Wyślij zapytanie

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.
Wyślij zapytanie lub zgłoś udział w szkoleniu

Współpracujemy

Szkolimy na: